Pályázatok

PÁLYÁZAT KÓDSZÁMA:

GINOP-PLUSZ-1.2.3-21-2022-03944

Kedvezményezett neve: Farkas-Fa Faipari Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe: Új gyártási technológia kialakítása szeglemezes tetőszerkezet gyártásának elindításáért

A szerződött támogatás összege: 41 976 615 Ft 

A támogatás mértéke: 50 %

A projekt tartalmának bemutatása: 

Jelen projekt stratégiai jelentőségű volt a vállalkozás életében, de a térség építőipari tevékenységét is innovációs lépésekre ösztönözte, a fejlesztés eredményeként elindult a szeglemezes tetőszerkezet gyártása. A technológia rendkívül széleskörűen alkalmazható. Hatékony megoldás családi-, és társasházak, ipari és kereskedelmi létesítmények tetőszerkezetének legyártására. Ezzel a faépítészeti megoldással akár 10-15méteres fesztávok is áthidalhatóak közbenső alátámasztás nélkül, így az építészek számára a belsőtér kialakítás kötetlenné vált. Az építkezésre már kész tetőelemek kerülnek kiszállításra leegyszerűsítve és felgyorsítva a helyszíni kivitelezést. Projektünk célja volt az említett szeglemezes tetőszerkezet gyártáshoz a technológiai háttér kiépítése, raktárigény kielégítése. A fejlesztés keretében a fő megmunkáló egységek, egy automata CNC fa fűrészgép és egy szeglemez kötés előállítására alkalmas mozgatható présberendezés beszerzésére került sor. A fűrészgéppel a fent említett szerkezet alkatrészeit gyártjuk le, míg a présgéppel az elkészített alkatrészeket kapcsoljuk össze egy egész rácsos tartószerkezeti egységgé. A két gép használatával minősített szerkezeti fából fenntartható és gazdaságos tetőszerkezeti elemeket tudunk előregyártani üzemi körülmények között. A megvalósítandó tevékenység munkafolyamatokra bontva: Számítógépes tervezést követően, kiszerkesztett szabásterv alapján, CNC vezérlésű automata fűrészgéppel alakítjuk ki a rácsszerkezet alkatrészeit. Ilyen berendezés a MITEK EASYCUT 828+ automata CNC fa fűrészgép is, melyet e projekt keretében vásároltunk. Ezt követően az elkészített gyártmánytervek felhasználásával az üzem dolgozói présasztalra helyezik a rácsos fatartók alkotóelemeit, kialakítva a rácsos tartó végleges formáját és a rögzítendő csomópontok helyzetét. A csomóponti rögzítéshez speciálisan az erre a célra szánt szeglemezt alkalmazzuk. A szeglemezt nagy erőhatással kell a faanyagba préselni, ezzel roncsolásmentes kapcsolatot lehet létrehozni a tetőszerkezet alkotóelemei között. Ezen munkafolyamat elvégzéséhez nélkülözhetetlen volt egy portáldarura függesztett hidraulikus szeglemez prés, egy MITEK MARK-8 mono hidraulikus szeglemez préselő berendezése. 9kW levegő-víz rendszerű NPH 9-V-7S típusú hőszivattyú rendszert építettünk ki. Karos állványcsarnok 222,13m2 raktározási célból létesült. Projekt sikerét támogatta a darukezelői képzés és a grafikai tervezés.

A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.

További információ kérhető:

Farkas Andor

06 30 476 0621

andor.farkasfakft@gmail.com

Projekt fizikai befejezésének napja: 2023.07.31.

A projekt azonosító száma: GINOP-PLUSZ-1.2.3-21-2022-03944

PÁLYÁZAT KÓDSZÁMA:

KEOP-4.2.0/A09-2010-0044

Cégünk a faárut szárító hőkabin kazánjának cseréjére pályázati támogatást nyert. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

PROJEKT LEÍRÁSA:

A projektünk célja, hogy az általunk termelt faárut szárító hőkabin kazánját egy olyan faaprítékot felhasználó kazánra cseréljük, mellyel nemcsak az energiaköltségünk fog érezhetően csökkenni, hanem a környezetünket sem terheljük a szükségesnél nagyobb mértékben.

A beruházásunkat megelőzte a szárítási technológia energetikai auditja, melynek megállapítása az volt, hogy a tervezett beruházásunk jól átgondolt és indokolt. A projekt segítségével évente mintegy 61,6 T üvegházhatású gáz képződését akadályozzuk meg, illetve kb. 900 GJ energiát állítunk elő megújuló energia felhasználásával. Úgy gondoljuk, hogy a klímaváltozás megakadályozásáért mi is tehetünk valamennyit, és ezzel a beruházással példát is mutatunk a versenytársainknak, hiszen nemcsak a fűtési energiát állítjuk elő megújuló energiaforrásból, hanem a telephelyünkön keletkező hulladékfát használjuk fel energetikai célból.

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE:

FARKAS-FA Faipari Kft.
9700 Szombathely, Erkel F. u. 60.

A PÁLYÁZAT KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE:

Energia Központ Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci u. 45.

www.energiakozpont.hu

www.nfu.hu